gunilla

 

 

Gunilla Bergström

föddes 1942 i Göteborg.

Journalistexamen 1966 vid Journalist-institutet där. Anställd som journalist bland annat vid Dagens Nyheter och Aftonbladet i Stockholm.

Sedan 1975 författare och illustratör på heltid.

Sedan 1971 har Gunilla skrivit ett 40-tal barnböcker som hon även illustrerat. Själv ser hon sig mer som tecknare än som författare. Dessutom har hon dramatiserat många av sina berättelser för teater och skrivit en rad barnvisor tillsammans med bl.a. Georg Riedel. Hon har också arbetat med scenografi och dockteater.

Gunilla har två vuxna barn som var förebilder till Bill och Bolla i rimböckerna ”Ramsor och Tramsor, om Bill och Bolla” samt ”Tokigt och Klokigt – mera rim om Bill och Bolla”. Böckerna handlar om att ha en handikappad familjemedlem.

Från 1997 till 2013 var Gunilla medlem i Svenska Barnboksakademien.

Regeringens guldmedalj till Gunilla 2012

Vid en cermoni på bokmässan i Göteborg 2012 överlämnade kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth regeringens medalj, Illis quorum, i guld av åttonde storleken till Gunilla. Hon fick medaljen “för sin nydanande gärning som barnboksförfattare och bilderbokskonstnär med osvikligt barnperspektiv”.

 

foto: Rabén & Sjögren

foto: Rabén & Sjögren

 

 

Alfons Åberg tar plats i forskningen

Annika Gunnarsson (f.1968) lade år 2012 fram sin doktorsavhandling: synligt/osynligt vid Stockholms universitet. I avhandlingen analyseras det visuella uttrycket i Alfons böckerna och receptionen av dem ur ett konstvetenskapligt perspektiv. Det har också skrivits ett flertal B- och C-uppsatser om Alfons Åbergs genom åren.

Centrum för barnkulturforskning

I Centrum för barnkulturforsknings skriftserie vid Stockholms universitet, skrift nr 43, tryckt 2010, ges perspektiv på hur olika familje- och institutionsmönster formar och påverkar barns, ungas och vuxnas liv idag. Gunilla Bergström har skrivit kapitlet ”Vem är pappa Åberg”, sid 81.