Genom åren har det spelats ett stort antal olika Alfons-teatrar både i sverige och utomlands.
Musikaler, dockteater, musikspel och teateruppsättningar.

Är du verksam inom teater och vill framföra Alfons-spel, kontakta
Hanna Alström på Bok-Makaren och presentera dina tankar.
Mail: hanna@bokmakaren.se
Telefon: +46 (0)73 526 14 0