Bok-Makaren på Bogforum

På ”Bogforum” i Köpenhamn den 15-17 november fanns Bok-Makaren på plats med en Alfons Åberg monter.
Förutom försäljning av böcker från Gyldendal och produkter från TeddySit, Barbo Toys, Teddykompaniet
erbjöds möjlighet för alla barn att pyssla och måla i montern.