Högläsning på förskolor i Peking

Publicerat den: 18 Jun, 2019

Tillsammans med svenska ambassadens kulturattaché Mathias Lafolie anordnade Bok-Makaren högläsning för barn och förskolepedagoger. Studenter ifrån Centrala Teaterakademin i Peking läste högt för förskoleklasser.