Rättigheter

Privacy Policy

När du mailar till www.alfons.se eller Bok-Makaren AB så lämnas inga e-mailadresser, telefonnummer eller andra adresser ut till någon annan. Din adress stannar hos Alfons!

Copyright
För allt material på Alfons hemsida gäller copyright Gunilla Bergström och Bok-Makaren AB, såvida inget annat anges.

Det innebär att upphovsrättslagen gäller. Den är mycket omfattande och gäller i princip alla typer av texter, teckningar, bilder, grafik, foton m m.

Denna information finns tillgänglig för alla som besöker Alfons hemsida. Varje besökare anses därför ha tagit del av informationen.

Frågor Om Bilder Och Text

Hur får jag använda material från Alfons hemsida?
Material från Alfons hemsida får enbart användas för privat bruk!

Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av materialet får endast ske efter tillstånd av Bok-Makaren AB.

Får jag själv scanna bilder ur Alfons-böcker för att publicera på min egen hemsida?
Nej, inte under några som helst omständigheter.

Får jag lägga över (spara) material från Alfons hemsida till min egen hemsida?
Nej. Det är att överföra materialet till annan avsändare än Alfons hemsida och mångfaldiga det, och bryter därmed mot upphovsrättslagen. För varje sådan överföring av material krävs tillstånd av Bok-Makaren AB.

Får jag använda material från Alfons hemsida i undervisning eller skolarbete?
Givetvis får du använda information och fakta om Alfons Åberg eller Gunilla Bergström.

Skicka gärna en kopia på ditt arbete till Bok-Makaren.

Om jag vill använda en Alfons-bild eller ett foto från Alfons hemsida eller från en bok hur gör jag då?
Bilden är skyddad av upphovsrätten. Du måste alltså få tillstånd att använda bilden. Kontakta Bok-Makaren.

Får jag länka från min egen hemsida till Alfons hemsida?
Absolut! Maila gärna och berätta om du länkar till Alfons hemsida. Alfons kanske vill länka tillbaka …